Plinovod, vodovod i kanalizacija

Obrt “Jagić” je do sada izvodio radove na izradi novih i rekonstrukciji starih plinskih mreža, plinskih priključaka, redukcijskih stanica, unutarnjih i vanjskih plinskih instalacija te centralna grijanja.

Radovi su bili izvođeni prema tehničkoj dokumentaciji sa PE cijevima i fitinzima fi 25 do fi 1 000 mm spajanje elektrospojnicama ili sučeono, sa čeličnim bešavnih ili šavnim cijevima i fitinzima spojevi sa gumenim brtvama ili ljepljenjem, PE, PB, PX, AQT cijevima i fitinzima spajanje varenjem ili PRES te bakrenim cijevima i fitinzima.

Dugogodišnja suradnja sa Termoplin d.d. u smislu novo izvedenim plinskim mrežama sa plinskim priključcima; rekonstrukcija čeličnih i PVC plinovoda sa plinskim priključcima i instalacijama; rekonstrukcija i izrada novih mjerno redukcijskih stanica.

Uz plinska postrojenja izvodimo i instalacije vodovoda, kanalizacije te hidrantske mreže.