Trgovina na veliko i malo željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

TRGOVINA JE PRIVREMENO ZATVORENA

Poljanec, Varaždinska 146
HR-42230 Ludbreg

Telefon: +385 42 673 364
Telefax: +385 42 673 364
e-mail: nabava@jagic.hr